Leitsprüche/Gesamtsieger

JahrMottoGesamtsieger
1936Frögger und van Dage---
1937Dä Sake Iöpp---
1938Vi holt bineen---
1949Genau as fröggerOehde
19501200 Joahr - Schwelm wie et es un woarOehde
1951Lo mä goahnOehde
1952Nu kür duWinterberg
1953Do büsse plattOehde
1954Kiek es doOssenkamp
1955Ümmer wat NiggesLoh
1956Us kan nümmesOehde
1957Van binnen un butenOehde
1958Löchte, La töchte!Oehde
1959Düoreen gekoaktLoh
1960Ut dä Truhe getrokkenOehde
1961Üowern Tun gekiekenOehde
1962Daghell un stieckedüsterLoh
1963Vie hätt noch watt em DüppenOehde
1964Em Speigel gekiäckenLoh
1965Et löppt wieén DrülldoppGesellschaft Oberstadt
1966Vie blitt opp dä AerOehde
1967Quär düörch dä TiedenGesellschaft Oberstadt
1968Ummer drüöwer küernBrunnen
1969Güssen, vandage und moaneFronhof
1970Op dä Schüppe genoammenGesellschaft Oberstadt
1971Spar watt dann hiässe wattBrunnen
1972Water op da MüöllenGesellschaft Oberstadt
1973Inne Panne gehauenBrunnen
1974Düött un datt van allem wattGesellschaft Oberstadt
1975Dat hä vie giäneFronhof
1976Vie haut open PutzOehde
1977Do mausse di wünnernGesellschaft Oberstadt
1978Ropp un runnerBrunnen
1979Kum tu glöwenOehde
1980Ät rappelt inne KisteBrunnen
1981Hiässe TöneGesellschaft Oberstadt
1982Nu bekiek di datOehde
1983At wiäd ümme dullerBrunnen
1984Vie hätt watt droppLinderhausen
1985Vie stoatt koppOehde
1986Gedöne maut seinBrunnen
1987Datt sitt KrömeGesellschaft Oberstadt
1988Lo us mä krosenOehde
1989Vie sitt op DroatOberstadt/Ossenkamp
1990Alles em GrieppBrunnen
1991Vie sitt nich van güssenOehde
1992Lo loopen watt löpptOssenkamp
1993Total vanne RolleGesellschaft Oberstadt
199450 Joahr - allet kloarBrunnen
1995Kusen dull total doniäwwenWinterberg
1996500 Joahr Stadt dat eß doch wattOehde
1997Us fällt ümmer watt innWinterberg
1998Ogen tau un dürchAechte de Muer
1999Dobie sien eß allesOssenkamp
2000Vie kött et nich loatenBrunnen
2001Kuer nich - dau watGesellschaft Oberstadt
2002Vie fackelt nich langeWinterberg
2003Et kömmt wie et kömmtBrunnen
2004Vie sitt nich te bremsenWinterberg
2005Et giet nix wat et nich gietBrunnen
2006Vie stellt wat oppe BeeneWinterberg
2007Ohne us löppet nixGesellschaft Oberstadt
2008Nu schlött et 13Gesellschaft Oberstadt
2009Us hölt nümmes opGesellschaft Oberstadt
2010Use Hiärte schlött vö SchwelmGesellschaft Oberstadt
2011Eener vö alle, alle vö eenenLinderhausen
2012Ümme dropp, de Stadt stoatt KoppKönigreich Möllenkotten
2013Nee wat schön, so'n GedöhnWinterberg
2014Kiek un staune, Schwelm in LauneAechte de Muer
2015Olt un Jung, doll in SchwungGesellschaft Oberstadt
2016Van allem wat, do büsse plattZum Parlament
2017Dat hölt me im Kopp nich ut Gesellschaft Oberstadt
2018Groot un kleen, alle bineen Zur Alten Post
2019Use Stadt, dä hiätt doch watGesellschaft Oberstadt
2020Vi alle sitt Schwelm---